لينك هاي برتر لينك هاي برتر .

لينك هاي برتر

برترين كتاب زبان بدن ايراني

زبان بدن يا ارتباطات غير كلامي ( Body Language ) يكي از بهترين قسمتهاي آموزش اصول و فنون مذاكره بحساب مي آيد كه معمولا مغفول واقع مي گردد.

هرچند به غلط اما با آموزش زبان بدن و يادگيري تكنيك هاي زبان بدن اساتيد مي‌كوشند ذهن خواني را در دوره مذاكره به فرد بياموزند.

بايد اذعان نمود كه در هر مدل از ارتباط و مذاكره با طرف مقابل با بهره گيري از زبان تن يا تن گفتار ما به صورت و مدلهاي گوناگونيپيام يا سلسله اي از پيامها را ارسال مي

كنيم كه چهار چوب بسيار دقيق تر و موثرتري را در نهان دارد.

تعريف زبان بدن يا يا ارتباطات غير كلامي ( Body Language ) در كتاب زبان بدن ايراني نوشته دكتر مازيار مير زبان بدن را اين گونه تعريف نموده اند كه :

به كليه ژستها حالتها و حركات ورفتار انساني و اشارات بدني و حتي مدل و ژست سخن گفتن و يا حالت ايجاد اصوات بدون صدا را كه بنا به سن جنس و قد و وزن و

موقعيت جغرافيايي بروز مي كند را زبان بدن يا تن گفت ويا تن گفتار و ياارتباطات غير كلامي اطلاق مي كنند. بايد اذعان نمود كه در زبان بدن هيچ تفكر خطي جاي ندارد .

در اين مسير شايد بهتر است نگاهي داشته باشيم به داستان پروفسور آلبرت محرابيان كه متاسقانه در ايران به برترين مدل علمي در رابطه با زبان بدن و علم زبان بدن

قرار گرفته است.حتما مطالب٬ فيلمها و سريال هايي پيرامون زبان بدن شنيده و يا ديده ايد. در يك جمله با قدرت مي توان گفت بسياري از آنها فقط دروغهاي قشنگ

هستند كه مردم دوست دارند بشنوند .

زبان بدن يا body_language همان زبان بي زباني است. تعريفي كه در در ويكي پديا ارائه نموده ايم به اين صورت مي باشد: ما زبان بدن را علم ارتباطات غيركلامي و يا تن

گفتار يا زبان تن هم نام مي بريم و اططلاحا زبان بدن يا  body_language به كليه حركات٬ ژستها و راه رفتن نشستن و حتي سخن گفتن بدون كلام اطلاق مي گردد. كه

بسته به زمان و سن و مكان جغرافيايي و جنسيت مي تواند كاملا تغيير نمايد.

به نظر مي رسد كه با تغيير هر  پارامتري زبان بدن مي تواند تا حدودي و حتي كاملا تغيير نمايد. در اين مقاله مي خواهيم بگويم زبان بدن چه چيزهايي نيست و اين دقيقا

همانهايي است كه سايتهاي زرد و اساتيد نما و يا انسان هاي بيسواد و يا اساسا كم سواد به خورد ما مي دهند.

زبان بدن دو دو تا چهارتا نيست و براي هر آدمي مي تواند بسيار متفاوت باشد. زبان بدن ذهن خواني  نيست٬ زبان بدن تئوري غلط و مردود پروفسور البرت محرابيان كه

طي مكاتبات فراوان نويسنده در دو دهه قبل با ايشان به آن اذعان نمودند نيست.

تئوري پروفسور البرت محرابيان استاد دانشگاه UCLA مي گويد ۵۵%زبان بدن۳۸%تن صدا٬ لحن و آوا و ۷%كلام در ارتباطات موثر است. كاملا واضح است كه اين تئوري

امروزه مضحك به نظر مي رسد و اساسا به نظر مي رسد بسيار شبه برانگيز است. در زبان بدن به فيلم و سريال هاي متعدد هاليودي و مخصوصا سريال به من دروغ بگو

بيش از حد بزرگنمايي شده!

دستگاه هاي پيشرفته تشخيص دروغ اروپايي و آمريكايي به نظر مي رسد هنوز فريب انسان را مي خورند. اساس تفاسير خطي و يا قطعي در اين شبه علم جايي

ندارد و استاد نماهايي آموزش نديده بر اساس دروغ هاي كتابهاي الن پيز در حال مسموم كردن جو علمي و تجاري و اقتصادي جامعه هستند. زبان بدن ذهن خواني و جادو

نيست و متاسفانه در جامعه ما دستاويز بسياري افراد آموزش نديده قرار گرفته است. بنده يكي از افرادي هستم كه زير نظر آقاي جوناوارو آموزش ديده ام و علم من تا آنجا

رسيد كه واقعا فهميدم ما هنوز هيچ نمي دانيم و آن ها در حال تحقيق و مطالعه گسترده روي زبان بدن ايراني و هر كشوري بصورت تخصصي هستند و ما مشغول تربيت و

توليد لمپن هاي زبان بدن هستيم! اسامي و عناوين مجعول و اعتبار نامه هاي دروغين همه مشتي خرافه گويي و داستان پردازي بيش نيست. متاسفانه بايد با قدرت

بگويم كتب و مطالب و مقالات هيچكدام قطعي و كامل و به دور از انحراف از مسير نبوده و نيست پس بسيار مواظب باشيد

ما معتقديم كه در فضاي ارتباطات غير كلامي ما با سه فصل مجزا كه با هم همراهي مي كنند معمولا متمركز هستيم كه عبارتند از :

اول b.l زبان بدن

دوم موقعيت جغرافيايي يا مكان

سوم زمان

مثلا زمان قبل از اسلام البسه مردم و نوع بيان و واژگاني كه افراد مورد استفاده قرار مي دادند كاملا فرق مي نموده است كه ما در كتاب زبان بدن ايراني به برخي از اين

موارد بصورت اجمالي نگاهي خواهيم داشت.

 

چند توصيه علمي پيرامون آموزش  و اهميت زبان بدن

 

اولا بايد بدانيد كه در مورد زبان بدن با خواند يك كتاب زبان بدن كه متاسفانه در ايران همواره با آلن پيز اين يك كتاب عجين است به پايان نمي رسد

دوم هيچ چيز هيچكس هيچ گفتار كردار و حتي پنداري آنگونه كه به نظر مي رسد نبوده و نيست پس بسيار بسيار مراقب باشيد.

سوم پيرامون آموزش زبان تن يا زبان بدن به طول مدت زمان نياز داريم و بدن آن هرچيز ديگري كاملا بي اثر و بي مورد و بي منطق است 

چهارم هرگز نمي توان با يك عكس و يا قسمتي كوتاه از يك فيلم به نهان فرد  پي برد پس در اين زمينه از اغراق و قلم فرسايي و يا داستان پردازي به شد دوري كنيد.

آنچه كه در كتاب زبان بدن ايراني مي خوانيد شايد ويژگي‌هاي با شد كه خيلي از افراد با آن بصورت نسبي و در طول زمان آشنا شده باشند اما در كتاب زبان بدن ايراني 

ما به شكل بسيار ساختاريافته تر  و مرتب تري  آنرا براي شما و در ذهن تان جاي خواهيم داد.

ما به شدت با تعابيرى با عنوان نظريه پردازي خيال پرداي و اِعمال پيش داورى و تمايلات شخصى در استنباط از علم ارتباطات غيركلامي. اين شيوه برداشت از

مسائل علمي و ارائه و گسترش آن، شديداً مورد اعتراض است. مانند : تئوري مردود آلبرت محرابيان

تفاسير غلط و باورهاي غلط ديگرى نيز در جامعه در حال رشد سرطاني است كه به علم ارتباطات غيركلامي نسبت مي دهند كه متأسفانه بدعت ناميمون و بدشگون

تفسير هاي خرافي و جاهلانه زبان تن نام دارد. و به تفسير مازيار مير نوعي پوپوليسم علمي هم هست كه عبارت است از: نسبت دادن آنچه از علم زبان تن body

language و ارتباطات غيركلامي به آن، خرافه ها دروغها و هر آنچه كه نيست به نام هست.

متأسفانه نتيجه تفاسير و تحليل زبان تن به رأى و برداشت التقاطى از منابع بي اعتبار و نامعتبر با تكيه بر فرضيه هاي ثابت نشده و تجربيات ناقص اشتباه محض است. زيرا

علم به فرضيه ثابت شده و تثبيت نشده اطلاق نمي گردد و به رأى دخالت دادن فرضيه هاي غير اثبات شده يا تجربيات محدود و پيشينه هاى ذهني و نظريات از پيش

پذيرفته نشده، اطلاق نمي شود. علم را مجموعه‌اي از آگاهيهاي قابل اتكا مي‌دانند كه از لحاظ منطقي و عقلاني قابل توضيح باشند.

امروزه سطح دسترسي در امور دقيق و محرمانه نظامي و غير نظامي بسيار مهم و كليدي و حتي مخصوصاً بسيار حياتي است اين در حالي است كه ارائه مطالب با توجه

به فهم و درك و بار علمي افراد نيز بايد كاملاً متفاوت باشد اما افرادي كه با تفكر التقاطي شروع به خواندن و ارائه مطالب مي كنند تماماً دچار دور تسلسل واهي و اشتباه

هستند چه در فهم درك و ارائه مطلب و چه در ارائه اري ما در زبان بدن ايراني به اين موارد فوق خواهيم پرداخت .

استفاده از اين نكات و شناخت ان مي تواند بينهايت به شما كمك كند اين در حالي است . كه بدانيم حدود ۴۰% تن صدا و كلام در ارتباطات موثر است و زبان بدن يا (

Body Language ) با ۶۰ درصد بالاترين ميزان تاثير را در ارتباطات همه روزه ما داراست براي بهتر فهميدن مطالب بالا  و به عنوان مثال حركات بدن انساني كه در حال بيان

حقيقت است چگونه و چطور است؟

وقتي دست ها با فاصله از بدن قرار دارند و به اصطلاح، شخص داراي گاردي باز است  يا وقتي كف دست ها رو به بالاست چه مطلبي را بيان مي كند اگر دقت كرده

باشيد، زماني كه مي خواهيم روراست بودن خود را متذكر شويم، كف يك دست را  نشان مي دهيم  همچنين شخصي كه در حال بيان حقيقت است، مستقيم در

چشمان شما نگاه مي كند و چشمانش را از مخاطب نمي دزددو شخصي كه در حال مخفي كردن حقيقت است دقيقا برعكس عمل مي كندوقتي فردي دروغ مي گويد:

معمولا مستقيم در چشمان شما نگاه نمي كند و چشمانش را از شما مي دزدد و شايد بيشتر به سمت پايين نگاه مي كند و چشمانش را به زمين مي دوزد البته يادمان

نرود اين تعابير تا ۷۵% قابل اطمينان است.

چرا كه در زمان بيماري يا در زمان هاي غير عادي رفتارهايي از ما بروز مي كند كه قابل پيش بيني و يا غير قابل پيش بيني است يا وقتي رول بازي مي كنيم. و يا وقتي

دست يا پاي خود را فرد مقابل شما بي دليل تكان مي دهد شايد هم بخاطر اين است كه تخليه اضطراب صورت  گيرد چونكه هميشه هر دروغگويي هر چقدر هم حرفه اي

باشد كمي مضطرب است، تا مبادا دستش رو شود و حرفش را باور نكنيم البته براي اين كار در مورد دروغ گوهاي حرفه اي غالب سازي بايد كرد كه با افتخار اين متد را

ظرف ده ساله گذشته اينجانب طراحي و تدوين واجراء نموده ام .

وقتي فرد مقابل شما يك مويي نامرئي را از كيف يا لباس خود برمي دارد و يا غباري نامرئي را از روي لباس خود مي تكاندبايد به طرف مقابل شك كنيد اگر اين حركت از

شنونده اي سر بزند، معني اش آن است كه او به حرف شما اعتمادي ندارد و در عين حال به دليلي نمي خواهدو يا نمي تواند و يا مي ترسد و يا حتي به دليل ادب و

نزاكت و يا خجالت مخالفتش را ابراز كنددر اداره هاي پليس، براي تشخيص دروغگو هاي حرفه اي به تعداد پلك زدن هاي آنان در يك بازه زماني مشخص توجه مي كنند.

چراكه وقتي شخصي درحال دروغ گفتن است.

سرعت پلك زدن هاي او بيشتر از حالت عادي است شايد براي شناخت بهتر اين مسئله بهتر است در اين زمينه توضيحاتي بدهم پلك زدن يك عمل سريع به هم خورن

چشمان است. عمل پلك زدن از اين جهت براي چشمهاي ما ضروري است كه باعث پخش شدن اشك در چشم و عبور ان از قرنيه  و از بين بردن عفونتهاي احتمالي  و

روغنكاري مي‌شود.به صورت متوسط عمل پلك زدن حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميلي ثانيه به طول مي انجامد. اين سرعت تحت عواملي چون وارد شدن يك شي ريز خارجي مثل

ريزه چوب، ضربات وارد شده به چشم،مصرف دارو و عفونت تغيير مي‌كند. هر فرد تقريباً در هر ۲ تا ۱۰ ثانيه يك بار پلك مي‌زند. نرخ و ميزان پلك زدن توسط “blinking

center” تعيين شده اما همچنان اين ميزان تحت عوامليديگر تغيير پيدا مي‌كند.چشم برهم گذاشتن يا به اصطلاح پلك زدن وقتي است كه انسان تصميم مي‌گيرد كه تنها

يك چشم خود را باز و بسته كند و از ان براي نوعي علامات اجتماعي (استفاده از بدن براي رساندن موضوعي)استفاده كند . به هر حال، اين موضوع فقط مختص انسان

نمي‌باشد و بعضي حيوانات به عنوان مثال، لاك پشت و هَمستِر نيز هنگام پلك زدن از چشمهاي خود به صورت مستقل استفاده مي‌كنند بدين معني كه در هنگاميكه يك

چشم باز است چشم ديگر را بسته و براي بار دوم بالعكس عمل مي‌كنند.

  

يكي از مهم ترين خصوصيات انسان كه او را نسبت به ساير موجودات برتري مي دهد قدرت تكلم و سخن گفتن اوست. او مي تواند با به كارگيري كلمات و جملات

احساسات و نيات دروني اش را بيان كند و ديگران را از آن آگاه نمايد. از طرفي خواسته يا ناخواسته در فضايي كه آن را سكوت و خاموشي مي ناميم و با زبان بي زباني

تنها با آنچه «body language» يا زبان حركات بدن و اجزاي آن خوانده مي شود، مي تواند به

خوبي احساسي را انتقال داده يا معناي كلامي را تغيير دهد. زبان بدن شامل دو قسمت است . يكي زبان حركات بدن و ديگري زبان آرايش و ظاهر بدن است .—

بايد اذعان نمود قدرت سخنوران بزرگ سياستمدارن و سوپر استارهاي جهان امروز در هر رشته و صنفي بستگي معني داري به زبان بدن دارد و موفقيت فردي و سازماني

به نوعي با زبان بدن افراد عجين شده است.

اما بهتر است پس از اين مقدمه بسيار كوتاه بپردازيم به الفباي زبان بدن

الفباي بي‌صدا (عبارت‌هاي غيركلامي) به چهار دسته مهم و برتر تقسيم بندي مي‌شوند. كه عبارتند از:

 

۱-علامتها 

  ۲-نشانه ها

     ۳- كنترل كننده ها

      ۴- همپوشان كننده ها

 

۱-نشانه‌ها، آن دسته از الفباي ي بي‌صدا هستند كه در ميان كشورها، قبيله‌ها، ادارت و… استفاده دارند و گاه برداشتي كه از معني آن

مي‌شود متفاوت است. بعضي اوقات به تنهايي و گاه به صورت تركيبي باهم استفاده مي‌شوند مانند علامت پيروزي، موفق باشي، خوب است،

مخ ندارد و… . اگر نشانه‌هاي موجود در فرهنگ خود را بشناسيد و از طرز استفاده‌ي آن آگاهي كافي داشته باشيد خيلي بهتر مي‌توانيد به

شگردهاي معمول در بين ديگران پي ببريد و درك بهتر و صحيح تري از رفتار آنان داشته باشيد.

 

 الفباي زبان بدن، دكتر مازيار مير، زبان بدن، زبان بدن افراد، زبان بدن ايراني، زبان بدن ايراني دكتر مازيار مير، زبان بدن يا زبان بي زباني، مازيار مير، مازيار مير زبان بدن ايراني، مازيار مير مشاور و تحليل گر، مقالات زبان بدنزبان بدن قسمت اول

 

علامتها يا روشنگرها، در راستاي سخن گفتن عمل مي‌كنند و در موارد متعددي مانند: تاكيد بر كلمات و عبارات، نشان دادن نوع روابط بين افراد و اعمال وزن در كلمات به

كار مي روند و بيشتر در قالب دست و بازو ظاهر مي‌شوند.

در فرهنگ‌هاي مختلف روشنگرها از تنوع و گوناگوني برخوردارند. برقراري ارتباط بين صدا و عضلات براي يك ارتباط موفق نقش مهمي‌دارد. گاهي اوقات روشنگرها از بازتاب

روشنگرهاي طرف مقابل ناشي مي‌شوند. منعكس كردن علائم گفتار بي‌صداي مقابل يكي از قوي‌ترين و ارزشمندترين مهارت‌ها محسوب مي‌شود.

 

زبان بدن چشم ها

 

چشم ها با قدمت چند ده ميليون ساله و مخصوصا خارجي ترين عضو مغز و در عين حال نزديكترين عضو به مغز ما است و شايد بايد بگوييم پر سرعت ترين و مهمترين پل

ارتباطب بين ما و دنياي اطراف ما است . سالها است اين جمله را بيان نموده ام كه چشمها ائينه تمام نماي اندرون ما و حتي مكنونات قلبي ما است.

چشمها بيان كننده تمام مكنونات قلبي ما است چشمها بيان كننده و يا رسوا كننده وضعيت ما هستند. در فيلمهاي هاليودي و يا حتي باليودي از تكنيكهاي نگاه و چشم و

يا يك نگاه محبت آمير عشقي و يا نگاهي همراه با ترس نفرت و… حداكثر استفاده را نموده به موفقيت فيلم كمك مي كنند ما مي توانيم با يك نگاه افراد را تعبير و تفسير

كنيم و در مذاكرات هم كاربرد بسيار زيادي دارد.

 

مخصوصا توجه داشته باشيد بهترين زمان براي ايجاد تماس چشمي اولين لحظه ديدار است مازيار مير معتقد است ثانيه هاي طلايي اوليه بسيار تعيين

كننده است ۳تا ۵تا ۷ ثانيه اول بسيار مهم است

 

ما در كتاب زبان بدن ايراني از آخرين تحقيقات محققين هم استفاده مي كنيم محققين  دانشگاه هاروارد كه در مقالات هاروارد بيزينس اسكول به ان اشاره شده است

نشان مي دهد كه  ۸۳% از طريق چشم، ۱۱% از طريق گوش و ۶% از طريق حواس ديگر انساني كسب مي گردد،محققان در طول تاريخ عمر بشري به اين مهم كاملا

پي برده اند كه جوابهاي ما به دريافتهاي چشمي، غير ارادي و غريزي است مانند باز خوردهاي برخورد و يا تابش شديد نور و يا…

مطالعاتگسترده در زمينه زبان بدن چشمها توسط محققين آمريكايي و اروپايي نشان از آن دارد كه مردمك چشم زنان و مدران با ديدن جنس موافق منقبض و با ديدن جنس

مخالف انبساط  پيدا مي كند هرچند اين مسئله قطعيت ندارد اما مويد نكات بسيار زيادي دارد كه بسيار قابل تعمق است.

اكهارد هس(۱۹۷۵) پي‌برده‌است مردمك‌ها علاوه‌بر تنظيم ميزان نور ورودي در فرآيند بينايي، هنگامي گشاد مي‌شوند كه به شخص طرف صحبت يا جسمي كه به آن نگاه

مي‌كنيم، علاقه‌مند هستيم.

نويسنده با تحقيقات كوچك ميداني خود پيرامون پرنده هاي خانگي در مغازه ها و منازل و پرنده شخصي خودم طوطي دم قرمز يا كاسكو و يا ماهيها و حتي آكواريوم

شخصي خودم همين مسئله را بارها تجربه نموده ام شماهم مي توانيد اين تجربه شخصي را داشته باشيد.

بيشتر موجودات زنده در حالت هيجان‌زدگي، مردمك چشم‌ها تا چند برابر اندازه واقعي و استاندارد خود گسترش يافته و تغيير اندازه مي دهند. البته در مواقعي مانند ترس

و يا…. اين رفتارها بلعكس مي شود وقتي ما ميترسيم مردمك چشم تنگتر مي شود كه در حيوانات هم قابل رويت است كه قبلا به ان اشاره نمودم .

وقتي كه ما دچار احساس خوشي و شادي هستيم معمولا شاهد اين رفتار هستيم كه پلك پائيني ما كمي بالا كشيده شده و حتي در برخي موارد زير آن هم كمي چين

خورد و چشم‌ ماكمي منقبض ميشود كه بسته به چاقي و لاغري و نوع صورت اين مطلب هم دامنه متفاوتي پيدا مي كند هرچه صورت گوشتي تر و تپل تر باشد به

اصطلاح اين رخدادها كمتر و ضعيفتر و هرچه لاغرتر باشيم و پوست صورت ازاد تر باشد اين رفتارها پر رنگتر است.

يا مثلا وقتي كه ابروها را در موقع غم و اندوه دچار بحران اندوه و غم ميشوند ما شاهد بروز رفتار خاصي از ابروها هستيم كه عبارت است از بالا كشيده شدن انتهاي

داخلي ابروها و حتي چشمها خيس ميشوند و اين رفتارها بصورتي كاملا ملموس قابل ارزيابي است، كه البته باتوجه به بافت پوست و مدل صورت افراد زياد و كم و يا قابل

ديد و يا ناديدني است.

وقتي ما متعجب و شگفت زده هستيم، معمولا ابروهايمان رو به بالا قوس نموده و همچنين چشم‌ها به اصطلاح  كاملا گرد مي‌شوند كه ميزان گرد شدن هم باز رابطه

معني داري با بافت صورت طرح صورت و همچنين مدل چشمها دارد و يك فرمول قطعي نداشته و ندارد و به دقت زياد بيننده ارتباط داردو نوع ديد ما

وقتي كه ترس بر ما مستولي مي گردد و به اصطلاح مي ترسيم معمولا پلك‌هاي بالايي طوري بالا مي رود كه معمولا وضعيت چشم در حالتي قرار ميگيرد كه سفيدي

چشمها بيشتر هويدا شده و در ثاني مردمك كمي به نظر مي رسد پايين مي آيد . در همين زمان هم پلك‌ پائيني در حالت انقباض كامل به سمت بالا ميل مي كند كه با

توجه به نوع صورت و چهره و پوست افراد به بالا كشيده مي‌شوند. در هنگام خشم ابروها  معمولا به داخل و بالا  ميل نموده و مخصوصا نكته جالبتر اين است كه با كمي

دقت متوجه مي شويد كه پلك‌هاي پائيني هم منقبض ميگردد.

اگر مي‌خواهيد به  كسي علاقه نشان دهيد، ارتباط چشمي زياد با صورت باز و گشاده برقرار كنيد، اما به خاطر داشته‌باشيد نگاه خيره و بدون پلك هم باعث كدورت

ميشود و عدم اعتماد.

پژوهش‌گران دريافته‌اند هنگامي‌كه در يك گفت‌وگوي جذاب شركت مي‌كنند، نگاه‌شان تقريبا درصد زيادي روي صورت، اما نه فقط روي چشم، طرف مقابل متمركز است.

افراد معمولا ۱يا ۲ دقيقه روي چشم‌ تمركز نموده، سپس كمي پايين‌تر را نگاه مي‌كنند و دوباره به چشم‌ها نگاه مي‌كنند .

تعداد پلك زدن راز اندرون انسانها

البته بايد بدانيد ارقام و اداد اين گونه مطالب حتمي و اصولي نيست و وحي منزل هم نيست و قابل افزايش و كاهش در نژاد ها و عادات و دما و شرايط اقليمي است

اما به‌طور متوسط بيش از ۷ تا ۱۴ بار در دقيقه پلك بزنيم استاندارد پلك زدن است و اگر كمتر باشد در حدود حداقل شايد نشانه‌ي بسيارخوبي باشد كه به هم‌صحبت‌مان

جذب شده‌ايم، شايد به همين دليل باشد كه پلك زدن و يا با آهسته باز و بسته كردن پلكها را نشانه‌ي طنازي نيز مي‌دانند.

انواع نگاه هاي ممنوع :

از نگاه سر بالا يا نگاه به سمت راست خودداري كنيد-زيار نماد جهاني بي‌علاقگي و بي‌توجهي است.

اگر مي‌خواهيد در تعامل با فردي فعال باشيد و نشان دهيد به صحبت با او علاقه داريد، ارتباط چشمي را بصورت متناوب برقرار فرمائيد.پيوسته به ياد داشته باشيد نگاه

هاي خيره خيره ممكن است  ملال برانگيز و حتي بسيار ناراحت كننده باشد. در مقابل علايم مثبت و موثر در ارتباط چشمي را هم با هم مروري داشته باشيم . گشاد

شدن مردمك چشم مي‌تواند نشانه‌ي علاقه‌ي فرد به سخنان طرف مقابل و حتي خود فرد باشد، اما اين احتمال هم وجود دارد كه علت آن زياد شدن نور محيط باشد.

دسته بندي انواع مدل نگاهها:

به اين مسائل به شدت پرداخته و توصيه نموده ام و معتقدم آموزش و  تبيين اين مسائل مي تواند قدم بسيار موثري در زندگي شغلي و تحصيلي  و حتي خانوادگي شما عزيزان باشد.

۱- نگاه صميمي و نافذ:

معمولا افراد وقتي كه نگاه دوستانه و صميمي دارند با نگاه كردن  به طرف لبها و زير چانه و بخش‌هاي بدن اين حس را القائ مي كنند.

۲- نگاه بازاري يا نگاههاي تجاري:

افرادي كه در بازار يا بنگاههاي تجاري كار مي كنند معمولا از اين مدل استفاده مي كنند انها با  نگاهي به مراكزي در  پيشاني، سعي در القاء رگه هايي از حس امنيت از

حس صميميت و از حس صداقت دارند كه البته بيشتر اوقات خبري از اين مسائل نيست برخي هم در بازار و در محل كسب و كارشان با چنين ريتيمي عادت نموده اند .

۳- نگاههاي اجتماعي  نگاه اجتماعي:

نگاهي كه به زير سطح چشم (يك مثلث روي صورت، بين چشم‌ها و دهان) بيفتد. اين ناحيه از چهره، در محيط‌هاي امن و بي‌خطر، منطقه‌اي است كه نگاه طرف ديگر را

به خود مي‌كشد و ديداركنندگان يكديگر را تهديد عليه خود محسوب نمي‌كنند.

۴- از گوشه‌‌ي چشمها نگاه كردن:

افراد از اين نوع نگاه معمولا براي ابراز علاقه و محبت اطمينان  و يا حتي در برخي موارد هم در اعلام جنگ و خصومت بهره برداري مي كنند. وقتي افراد ابروها  را كمي تا

قسمتي و يا حتي پله كاني پايين ميدهند اگر با ريز جزئيات ( كلمه ابداعي و تكنيك ابداعي مولف مقاله مازيارمير) مختلف و مجموعه رفتارهايي ديگر بهم آميزد جنبه منفي

داشته و گره انداختن در ابروها و يا هويدا كردن چروكهاي پيشاني و همچنين سرايط اين رفتار به لبها كه پايين و پايين تر بيايد همه و همه معرف اين تفسير است كه فرد

دچار اول شك و بدگماني ممزوج با دودلي و ترديد و استرس و حتي ترس و مخصوصا فرد دچار افكار انتقادي و خصمانه شده است  اما اگر فرد مختصراٌ ابروهايش را كمي

تاقسمتي بالا برده  يا حتي بصورت پله كاني هم اين رفتار را تكرار كند و يا همراه با لبخبند اين رفتارها يا مجموعه رفتارها را بروز بدهدكاملا مشخص است كه او در حال

ابراز محبت و علاقه بوده و يا شايد در حال فريب شما با اين رفتار است پس در هر دو حالت مواظب باشيد.

۵- نگاه هاي كنترلي

يكى از كارهاى مهمى كه لازم است مديران و مخصوصا بازاريابان انجام دهند، توجه به موضوع انواع نگاه و كنترل نگاه مخاطبان است؛ به خصوص هنگامى كه كالا يا خدمتى

را از طريق نمودار، جدول، عكس و … معرفى مى كنند تا بتوانند به طور كامل توجه مخاطب را به خود جلب نمايند.

۵- خيره شدن با چشمها:

وقتي در يك برخورد ساده و يا مذاكره بيش از دو نيمي از وقت رسيدن به فردي او به شما خيره شد تعابير زير را متصور هستيم :

((البته يادتان باشد هيچ چيز و هيچكس آنگونه كه به نظر مي رسد نيست))

اولين تفسير من اين است كه شايد شما بسيار جذاب و مورد توجه قرار گرفته ايد

دومين تفسير اين است كه :

۱- فرد مقابل شما نظر بسيار خصمانه ايي دارد و واگر اينگونه نباشد نظر مساعدي نسبت به شما نداشته و ندارد

۲- فرد تصميم دارد چالشي را سر راهتان قرار دهد كه در اين صورت مردمك‌‌ چشم‌ها معمولا  بسته ‌ميشود  .

اگر شخصي مستقيماً به چشم‌هاي شما نگاه كند، احتمالاً تصور مي‌كنيد كه بيشتر سلطه‌گر است تا سلطه‌پذير. بر اساس يك مقاله كه در ژورنال روان‌شناسي شخصي

و اجتماعي به چاپ رسيد، بسياري از افراد به‌اشتباه فكر مي‌كنند كه نگاه مستقيم به معني سلطه‌گري فرد است. درواقع قضيه برعكس است: فرد سلطه‌پذيرتر بيشتر

احساس نياز مي‌كند كه به فرد مقابل توجه كند و براي بررسي عكس‌العمل آن‌ها، بيشتر به چشمان فرد مقابل نگاه مي‌كند. حركات چشم در كنار موارد ديگر زبان بدن

(مثلاً بازي كردن بيشتر فرد غالب با وسايل، به نسبت فرد سلطه‌پذير)، مي‌توانند در تشخيص اين مسئله بيشتر به شما كمك كند. اما ما ايرانيان معمولا اشاره با دست را

بسيار بد مي دانيم اشاره به اشخاص در فرهنگ ما بد است نگاه به غريبه ها به صورت خيره هم همينطور است براي همين خيره شده و زل زدن كه در همين دسته بندي

رفتاري قرار دارد را هم در كتاب زبان بدن ايراني به همين منوال دسته بندي نموده و بسيار بد و نا شايست و به دور از ادب و نزاكت ايراني و اسلامي ارزيابي مينمايم.

اصول و اداب تشريفات مي گويد كه دونفر كه نگاهشان با هم در يك برخورد ،رسمي ، دوستانه و يا تجاري با هم تلاقي مي كند بصورت عرف رايج ابتدا فردي كه موقعيت

پايين تري داشته ابتدا نگاه خود را از روي طرف مقابل برداشته  و با اين رفتار حرفه اي سعي در جذب مي نمايد و البته برخي هم اين مسئله را كارزار جنگ دانسته و

نشان از عدم اعتماد بنفس و قدرت دو طرف ارزيابي مي كنند كه زياد قابل اتكاء نبوده و نيست برخي هم نگاه كوتاه و سطحي را در ايران نشان قدرت دانسته قدرت خود را

اينگونه به رخ مي كشند كه ما بر ترين و بهترين هستيم و اينگونه فرد يا افراد مقابل را به چالش مي كشند شما از كدام دسته از افراد هستيد.

 

زاويه و جهت چشمها

 

ابتدا بازهم ذكر اين مسئله را واجب مي دانم اين مطالب تحقيقات پر تعداد چندي تن از دانشمندان آمريكايي و اروپايي است و قاطعيت ندارد اگر اين مطالب را وحي منزل

بدانيم و باور كنيم به خطا رفته ايم و افرادي هم كه بصورت وحي منزل اين مطالب مرا كپي مي كنند مخصوصا اين قسمتها را هم كپي بفرمايند تا كمتر ديگران را به خطا

وارد كنند  و حال دسته بندي هاي تعدادي از زواياي ديد  بجز زوايا پنهان ديد كه در مقالات بعدي مورد تاكيد قرار خواهد گرفت:

۱- بياد اورد خاطرات يا چشم‌ها حركتي رو به بالا خواهند داشت. و پس از بياد آوري نگاه به چپ و يا راست

۲- جهت نگاه كردن افراد. حركات مزدوج جانبي چشم يا همان CLEMS، حركات غيرارادي چشم به سمت چپ يا راست هستند و مي‌توانند نشان بدهند كه آيا فرد، طرز

تفكر نمادين يا بصري دارد. در يك مطالعه انجام‌شده در سال ۱۹۹۹ مشخص شد كه مردم عمدتاً يا به سمت چپ و يا به سمت راست خود نگاه مي‌كنند و۷۵٪ حركات

چشم آن‌ها در يكي از اين دو جهت است. اين نشانه خوبي براي تشخيص اين مسئله است كه آيا شما با يك فرد تحليلي چپ مغز كه عمدتاً به سمت راست خود نگاه

مي‌كند، و يا يك شخص راست مغز خلاق كه احتمالاً بيشتر به سمت چپ خود نگاه كند، طرف هستيد.

۲- وقتي فرد شور و نشاط و يا احساسي را به ياد مي‌آورد، به پايين و به سمت راست نگاه مي‌اندازد.

۳-وقتي كه فرد در ذهن با خود سخن مي‌گويد، به پايين و به سمت چپ نگاه خواهد كرد  .

شايد در اين قسمت بد نباشد كه پيرامون ابروها هم مواردي كوتاه بيان شود:

هرچند فكر مي كنم در زبان بدن ايراني دقيقا اينطور نبوده و نيست اما محققين مي گويند ابروهاي بالا رفته معمولا نشان از مثبت انديشي و احساسات مثبت را نشان مي

دهد و همچنين اعتماد به نفس افراد را بيان مي كنند، حال آنكه افراد با ابروهاي وا رفته يا پايين افتاده نشان دهنده درون گرايي احساسات منفي و رفتاري و عدم اعتماد

بنفس و بي اعتمادي فرد را نشان مي دهد كه هرچه اين حالت شديدتر باشد اين تعابير بيشتر است و هرچه اين وضعيت كمتر باشد اين حالت بيشتر است. البته بايد

دقيق بازهم به اين مسئله توجه كنيد كه مدل صورت و چهره افراد هم در اين خصوص بسيار حائز اهميت است.

 

ناگفته هاي از زبان بدن ايراني

 

براي ايجاد يك ارتباط دوسويه و موثر و سرشار از محبت و …… معمولا به دو عامل اساسي نياز دارد كه در ادامه به تفصيل پيرامون آن به بحث خواهيم نشست:

اول _

بايد اطمينان خاطر پيدا نمائيم كه كف دست هر دوي شما در حالت عمودي است تا هيچ كس در موضع سلطه و قدرت نباشد.

دوم _ 

اثر آئينه يادبگيريم زين پس به همان ميزان كه فرد مقابل دست شما را فشار مي دهد، شما نيز همان قدر فشار دهيد. معناي اين گفته اين است كه اگر در يك مقياس ۱

تا ۱۰، دست شما به اندازه ميزان ۷ فشار وارد مي كند و طرف مقابل ۵، شما بايد به ميزان ۲۰ درصد از فشار دست خود كم كنيد.اگر اندازه فشار از طرف ديگر در مقياس ۹

است، و گيرش شما ۷ است، پس بايد ۲۰ درصد لطفا بر ميزان فشار خود به دستها كم كم  قدرت بيشتري وارد فرمائيد .

يا براي مثال اگر فرضاً با گروهي ده نفره بايد دست بدهيد، احتمالاً لازم است چند بار زاويه و شدت دست دادن خود را تنظيم كنيد تا با همه احساس نزديكي و تفاهم خلق

گردد و با همه حاضرين در يك سطح برابر قرار گيريدنكته بسيار مهم اين است كه هميشه به ياد داشته باشيد كه قدرت متوسط دست مرد، دو برابر قدرت دست زن است،

بنابراين هنگام دست دادن با آن ها بايد به اين نكته ظريف و در عين حال مهم بسيار توجه فرمائيد.

طبيعت از بدو خلقت براي نسل بشر تفاوتهاي قائل شده به نظر مي رسد كه جنس مذكر بايد بتواند با  دستش و با يك فشار قبضه تا حدود ۴۰ تا ۴۵ كيلوگرم اعمال قدرت

نمايد، يك مرد بايد بتواند براي دفاع و حمله و حمل كردن و …… قدرت داشته باشد چيزي كه در ميان زنان عرف نبوده و نيست بنابراين بايد به اين نكته بسيار ظريف در

دست دادن به دقت فكر كرد و براساس آن رفتار نمود هرچند در اسلام دست دادن با زن غير محرم و دست دادن بصورت عمومي با خانمهاي نامحرم اكيدا ممنوع است.

به خاطر داشته باشيد كه دست دادن به عنوان نشانه اي براي درود و بدرود گفتن در بين انسانها و نسل بشر ايجاد و توسعه يافته است و نسل بشر از اين رفتار كه رفته

رفته تكوين يافته حداكثر استفاده را مي نمايد. دست دادن آنقدر قدرت دارد كه همه چيز را با خود گره زده است . پس لطفا و حتما  هميشه و هميشه بسيار  گرم،

دوستانه و مثبت دست بدهيد .

وقتي با هدف يادگيري تشخيص دروغ به زبان بدن توجه مي كنيد, بر اساس يك سري واقعيات شروع به بررسي ارتباطات غير كلامي تناقض دار آن فرد مي كنيد. يك راه

براي اينكار اين است كه يك عبارتي بگوييد كه خودتان مي دانيد صحيح است و حركات طرف مقابل را در هنگام پاسخ به اين پرسش در ذهنتان ثبت كنيد. براي مثال, اگر

مي دانيد كه طرف مورد نظر براي تعطيلات به هاوايي رفته است, جدي بگوييد, “براي يك هفته به هاوايي براي تعطيلات رفتي. واقعا عالي!” بعد از موضوع ديگري بگوييد

كه مي دانيد صحيح نيست: “مثلا تام كروز رو آنجا ديدي. چكار مي كرد!” تفاوت هاي غير كلامي اش را نسبت به دفعه قبل بررسي كنيد و زبان بدنش را با موقعي كه

حقيقت را گفت مقايسه كنيد. حالا شما دو تصوير ذهني از “بله” و “خير” ها داريد, كه مي تواند معياري براي اندازه گيري هاي بعدي تان باشد. در آينده, وقتي سوالاتي با

“بله” يا “خير” و يا عبارات پرسشي مطرح كرديد, بايد بر اساس همان معياري كه تعيين كرده بوديد همه چيز را بررسي كنيد. با اين روش, مي توانيد تشخيص بدهيد كه

فريبي وجود دارد يا نه.

در اينجا برخي از عكس العمل هاي رايج مردم در حين دروغ گفتن آورده شده است:

 • حركات محدود يا عدم حركت در قسمت دست و بازوها
 • كاهش تماس چشمي
 • افزايش تماس دست با صورت
 • حركات بدن هيچ تناسبي با حرف هاي طرف مقابل ندارد
 •  

سيگنال هاي احساسي و مبحث احساسات

 

طوري كه مردم احساساتشان را بيان مي كنند كاملا مشخص است كه دارند دروغ مي گويند يا خير. در اين دسته, بسادگي با بررسي ابراز غير طبيعي احساسات ياد مي

گيريد كه چطور دروغ گفتن را تشخيص بدهيد.

 • به تاخير در بيان احساسات دقت كنيد
 • به احساساتي كه طولاني تر از حالت طبيعي است دقت كنيد
 • بيان احساسات بجاي كل صورت فقط محدود به ناحيه خاصي از صورت مي شود

 

 

انتخاب كلام و واژگان

 

انتخاب كردن واژه هايي كه بكار مي بريم مي تواند بخوبي عدم صداقتمان را مشخص كند. وقتيكه افراد سعي مي كنند دروغ بگويد, تلاش مي كنند خودشان را بعلت

ناهماهنگي هاي شناختي كه توسط دروغ ايجاد مي شود, از دروغگو بنظر آمدن دور كنند. براي اينكار, تغييراتي كه بواسطه بيان اين دروغ در خودشان بوجود مي آيد, و خود

طرز بيان آن دروغ تاثيراتي را بروي طرز صحبت كردنشان مي گذارد.

بر طبق منابع جديد, حتي استفاده از ضمير مي تواند مشخص كند كه در حال دروغ گفتن هستيم يا خير.بر طبق نظريه Dr. James W. Pennebaker از دانشگاه Texas در

Austin, ضميرهايي مثل “من,” “ما” و “مال من” عباراتي هستند كه ماليكت فرد را نشان مي دهند. بنابراين, چه موقع يك نفر دروغ مي گويد؟ وقتيكه از اين ضميرها كم

استفاده مي كند.

 • شخصي كه صادق نيست عبارات مستقيم نسبت به خودش را كمتر استفاده مي كند.
 • آنها اغلب كلمات واضح شان را مجددا تكرار مي كنند.
 • جزئيات غير ضروري را به اين بيانيه فريبنده شان اضافه مي كنند.
 • عباراتي كه در آن پيشوندهايي مثل “نمي” بكار برده مي شود بيشتر به حقيقت شباهت دارد تا دروغ.
 • دروغگو عبارات مداخله اي مانند “واقعا,” “راست مي گي,” يا “حقيقتا.” را در بين صحبت طرف مقابل زياد بكار مي برد
 • تغيير دادن ناگهاني موضوع مورد بحث نشانه ديگري از عدم صداقت است.

 

نشانه هاي فيزيولوژي

 

بسياري از مواردي كه در بالا ذكر شد بيشتر به كنترل آگاهانه فرد دروغگو مربوط مي شود. با اين حال, “گفته مي شود” چيزي كه خارج از آگاهي خود فرد باشد كنترل و

مهار كردنش سخت تر است.

 • عرق كردن مي تواند نشانه اي از دروغ گفتن باشد.
 • دروغ مي تواند باعث افزايش ترشح هورمون آدرنالين بشود. كه باعث ايجاد نوسان در توليد بزاق مي شود, كه باعث مي شود بيشتر انسان آب دهانش را بواسطه خشكي گلويش ببلعد.
 • از آنجائيكه ضربان قلب بواسطه دروغ گفتن شديد تر مي شود, فرد متقلب سريع تر نفس مي كشد.
 • كاهش پلك زدن چشم هم مي تواند نشانه اي براي دروغ گفتن باشد.

در حاليكه دروغ گفتن امري رايج است, اما از لحاظ بدن ما طبيعي نيست, اكثر افراد بواسطه مقابله بدن در برابر دروغ بيشتر كشش به سمت گفتن حقيقت دارند, حتي

زمانيكه احساس كنند نياز است كه دروغ بگويند. براي انجام اينكار برجسته, مغز وارد اضافه بار شناختي بمنظور ارائه منابع لازم براي متوقف كردن دروغ مي شود. از

آنجائيكه ذهن و بدن به شيوه هاي متعددي با هم مرتبط هستند, بدن وقتيكه مغز بار شناختي اش را افزايش مي دهد آنرا درك مي كند, و نسبت به آن واكنش نشان مي

دهد. تنها كليد اينكه در تشخيص دروغ خوب بشويد اين است كه خوب به دنبال تصوير كلي (تمام نشانه هاي بالا) در فرد مورد نظرتان باشيد. اطمينان حاصل كنيد كه بر

اساس هنجارهاي فرهنگي و خصيصه هاي ذاتي فرد مورد نظر كه خوب مي شناسيدش در اين مورد قضاوت كنيد و كسي را به دروغگويي متهم نكنيد. به همه چيز توجه

كنيد و خونسرد باشيد, و به راهتان براي تبديل شدن به كارشناس ارشد تشخيص دروغ ادامه بدهيد و زود قضاوت نكنيد.

اين كتاب يكي از برترين كتابهاي ايراني و در نوع خود منحصر بفرد ترين كتاب موجود در بازار ايران است دكتر سيد مازيار مير خلبان و كارافرين ايراني سخنران بين المللي كه

در تركيه و  شارجه و مالزي كره تايلند ارمنستان تركيه دبي و گرجستان و همچنين مكه و مدينه سخنرانيهاي گسترده در زمينه ارتباطات موثر و  ارتباطات غير كلامي و زبان

بدن دا  و بيش از ده هزار نفر بيمه شده خود را طي بيست سال مورد بررسي مطالعه و واكاوي قرار داده و زبان بدن را به تحليل خود مورد بررسي و نقد قرار داده اند .

اين كتاب آنچه را كه يك مشاور انتخابات مجلس شوراي اسلامي و يا يك مشاورانتخابات شوراي شهر و يا هر نامزد انتخاباتي و حتي يك كارافرين به آن نياز دارد را در

پودجاي داده و به سنت شكنيهاي موجود عوام و افراد بي تجربه و تخصص پايان داده است و مخصوصا خرافه هاي الن پيز و پشتيباني نويسنده از طريق شبكه هاي

اجتماعي و كانال كتاب كه در نوع خود براي اولين بار است كه در ايران چنين رفتارها و پشتيباني هايي ارائه مي گردد.

مازيار مير مشاور و تحليل گر


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۵۶ توسط:احمد موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :